Familiak

undefinedSi en casa tenéis dificultades con el euskara, podéis usar el traductor neuronal del Departamento de Educación.

Bizi dugun salbuespen egoera honek aldaketa oso handia dakar ikasleen bizimoduan, eta ikasteko moduak eragina jasotzen du ere bai. Beherago itxialdi hau ahalik eta hoberen igarotzeko zenbait kontutan izateko puntu azaltzen dira.
La situación excepcional que vivimos trae consigo un cambio profunfo en el modo de vida del alumnado, y también en su forma de estudiar. Se ofrece, a continuación, algunos puntos a tener en cuenta para pasar este confinamiento de la mejor forma posible.

1.- Lo egiteko, jateko, lanerako, aisialdirako eta kirolerako orduak erregulatzea, oso garrantzitsua da bizitza ordenatu bat eraman dezaten. Horregatik, jarduerak aldatzea eta dosifikatzea komenigarria da.
1º Es muy importante, para que lleven una vida ordenada, regular las horas de sueño, comidas, trabajo, ocio y deporte. Será conveniente modificar y dosificar las actividades.

2.- Egun hauetan, zuen  seme-alabek  denbora bat zehaztu beharko dute egunero irakasleek bidaltzen dizkieten etxerako lanak eta jarduerak egiteko. Eguneroko ikaskuntza-jarduera  aurrera eramateko aholkuak: Egunero lan egiteko leku finko bat aukeratzea; denbora planifikatzea; zereginen zerrenda bat egunero egitea; behar den guztia batzea eta antolatzea; lan-erritmoari eustea; zalantzak galdetzea irakasleei ohiko ordutegian. Halaber, ikaskide, senide eta Bidelaguneko begiraleei ere eska diezaioke laguntza.
2º Durante estos días, vuestros hijos/as deberán determinar un tiempo para realizar las tareas y actividades que les envía el profesorado. Consejos para llevar adelante el trabajo académico: Elegir un sitio fijo para trabajar cada día; planificar el tiempo, hacer una lista de tareas día a día teniendo en cuenta el trabajo semanal y los plazos de entrega; reunir todo lo necesario y mantener el ritmo de trabajo; preguntar las dudas al profesorado en su horario habitual de clase; también, se puede preguntar a las monitoras de Bidelaguna.

undefined3. Zuen seme-alabek egindako lanak irakasleek ebaluatuko dituztela gogoratu behar duzue.
3º Recordad que los trabajos realizados por vuestros hijos/as serán evaluados por el profesorado.

4. Aisialdia: jolasteko, pelikulak, musika, bideoak entzun eta ikusteko… Irakurketaz gozatzeko aukera ezin hobea izango dute eta baita sormena bultzatzeko ere (marrazkiak, komikiak, esku-lanak, sukaldaritza…)

Ocio: además de las tareas escolares, vuestros hijos/as tendrán tiempo libre para jugar, escuchar y ver películas, música, vídeos, también potenciar la creatividad (dibujos, cómics, trabajos manuales, cocina …) y gozar con la lectura.

5. Internetak eskaintzen dizkigun baliabideak erabili (museo bisitak, undefineddokumentalak…) baina gailu elektronikoen erabilera mugatua izan behar da, zuen seme-alabek eskolako lanak egiteko eta lagunekin komunikatzeko denbora luzea pantailen aurrean ematen dutela aintzat hartuta.
5º Utilizar los reursos que ofrece Internet (visitas a museos, documentales, etc) Pero el uso de los aparatos electrónicos ha de ser controlado, tengan en cuenta que sus hijos/as pasan mucho tiempo delante de las pantallas para hacer los trabajos escolares y comunicarse con sus colegas.

6. Etxeko lanetan lagun dezan, bere burua eta inguruko pertsonak zaintzea.

Que ayuden en las tareas de casa, que cuiden de ellos y de su entorno.

undefined7. Familiakoen artean mahai-jokoetara jolasteko (tribial, kartak, damak, “Monopoly”… ) eta solasaldiak izateko aprobetxatu.
7º Aprovechad para tener conversaciones entre los miembros de la familia y jugar a juegos de mesa (tribial, cartas, damas, “Monopoly” …)

undefined8. Zuen etxebizitzak eskaintzen dizkizuen aukeren arabera, bilatu modu ezberdinak bakarka edo familian, ariketa fisikoa egiteko.
En la medida que lo posibilite la casa, busdad algún modo, bien sólo o en familia, para practicar ejercicio físico.

undefined9º Seme-alabekin komunikatzeko, entzun arretaz haiek eskatzen dizuetena eta ondoren, elkarrizketen edota negoziazioen bidez arazoak konpondu.
9º Para comunicarse con los hijos·as escuchadles con atención lo que les dicen, arreglad todo problema conversanado y negociando.

Jarraitu agerkariak / Sigue las publicaciones

Jaso automatikoki agerkari berriak zure postontzian / Recibe nuevo contenido directamente en tu bandeja de entrada.

Create your website with WordPress.com
Hasi zaitez
<span>%d</span> bloggers like this: