Featured

Ikasturte amaierako egutegia / Calendario de fin de curso

Pandemia dela eta azken hilabeteko datak aldatu dira Ikasturte Urteko Planean agertzen ziren modutik. Data nabarmenak honela geratzen dira:
– Azken ebaluazio saioak: ekainaren 17 eta 18an. Ondoren informazioa familiei helduko zaie. Ez ohiko azterketen ordutegia hiru egunen zehar: 22, 23 eta 24 izango da. Eta dagozkien ebaluazio saioak 24 eta 25 egunetan. Ondoren tutoreek informazioa helaraziko diete familiei eta erreklamazioak egin ahal izango dira.
– Liburuen kudeaketa. Testu liburuak ikastetxera itzuliko dira 29an eta 30ean, bidaliko den mezuaren arabera. Egun berean beste kudeatze egingo da, informazioa igorriko da ere bai. / Debido a la pandemia el calendario final de curso cambia respecto a lo expresado en el Plan General Anual. Las fechas más significativas serán:
– Sesiones de la evaluación final: 17 y 18 de junio. Tras ellas se enviará información a las familias. Exámenes extraordinarios se realizarán a lo largo de 3 días: 22, 23 y 24. Las sesiones de evaluación correspondientes serán el 24 y 25. A continuación los tutores acercarán información a las familias y éstas podrán realizar reclamaciones.

Gestión de los libros de texto. Estos se devolverán al centro los días 29 y 30, según se explicará por mensajería. También se informará de otras gestiones a realizar en las mismas fechas.

Featured

DBH 4. mailako ikasleen itzulera / la vuelta del alumnado de 4º de la ESO

Behin garraio eta garbitasun enpresen baietza izan, dagokien familiei informazioa igorri die zelan bueltatuko diren nahi duten ikasleak azalduz, OOGk onartutako formatua errespetatuz. Itzulera maiatzaren 27an izango da / Una vez asegurada la respuesta positiva de las empresas de limpieza y de transporte, se ha remitido a las familias implicadas la información sobre la incorporación de aquella parte del alumnado interesada, siguiendo el formato del acuerdo tomado en el OMR. El retorno tendrá lugar el día 27 de mayo.

Featured

Programazioen egokitzapenak / Adaptaciones de las programaciones

Hezkuntza planean” jasotako Hezkuntza Sailak argitaratutako ikasturte amaierarako jarraibideak irizpide hartuta, ikasturteko irakasgaien programazioen egokitzapenak burutu dute mintegietan. Emaitzak institutuko CMS – webgunean jasota daude / Siguiendo indicaciones del Plan educativo para el final del curso, por parte del Departamento de Educación, se han llevado a cabo las adaptaciones de las programaciones de las diferentes asignaturas desde los departamentos didácticos. Los resultados están publicados en la web del CMS del instituto.

Featured

2019·20 amaiera – Hezkuntza plana / Plan educativo – final del curso 2019·20

Hezkuntza Sailak ikasturte honen amaiera bideratzen dituen dokumentu batzuk aurkeztu zituen apirilaren amaieran, horien artean HEZKUNTZA PLANA, non zehazten zituen ikasturtearen azkeneko ekintzak izango zituen mugak. Orain ikastetxe bakoitzak definitu behar ditu xehetasun guztiak kurtso bukaerako, bereziki ebaluatzeko prozedura. / El Departamento de educación ha presentado a finales de abril varios documentos que dirigen las actuaciones de final de curso; entre ellos está el PLAN EDUCATIVO, donde se fijan los márgenes para las últimas actuaciones del curso. Ahora le toca a cada centro definir todos los detalles, especialmente en lo referente a la evaluación.

Featured

Hautazko irakasgaiak 2020·21 / Asignaturas optativas curso 2020·21

Astelehenean, 4an, jasoko dira ikasleei igorritako inkesta baten emaitzak; zehaztuz, datorren ikasturteko hautazko irakasgaien eskaintzatik zeintzuk aukeratzen duten ikasleek. / El lunes 4 de mayo se recogerán los resultados de una encuesta enviada al alumnado, concretamente sobre la elección de asignaturas optativas para el curso próximo.

Featured

MECek ikasturte amaierako ildoak aurkeztu, orain Sailaren zain / El MEC presenta las directrices de fin de curso, ahora a esperar al Dto de Educación.

BERRIA, GARA, DEIA, EL CORREO egunkariek Hezkuntza Ministerioak “ikasle guztiek gainditu dute ikasturtea, salbuespen batzuk alde batera utzita” diola adierazten dute. Euskadi Hezkuntza Sailak erabakitzen duenaren zain dago: maila bakoitzeko ezagutza minimoa, epeak, ea uztailean errefortzuak eman, eta beste zehaztasun espero dira.

Los periódicos BERRIA, GARA, DEIA, EL CORREO presentan la noticia de que el Ministerio de Educación propone que el alumnado pase de curso de modo general, salvo excepciones. En Euskadi se está a la espera de la decisión de la Consejería, decisión que fijaría los mínimos para cada nivel, los plazos, si se establecen refuerzos en julio, entre otros.

Featured

Hezkuntza Sailak partekatutako i / La i desde el Departamento de Eduación

Hezkuntza Sailak itxialdiari buruz hainbat dokumentu esanguratsu partekatu du bere webgunean. Esteka honetan eskuratu ahal dira. / El Departamento de Educación ha compartido documentación relacionada con el tema del confinamiento, se puede acceder desde este enlace.

Featured

Oporraldian eta oporrak eta gero

Oporretan ikasleek zerbait atzeratuta badute saiatu behar dute amaitzen, horretarako irakasleekin kontaktatu ahal dute. Gainerakoek aprobetxatu ahal dituzte “ERRONKAK” delako orrian agertzen diren “denbora-pasa” interesgarriak.

Apirilaren 20an, 9:30an, ikasleek izango dute bideokonferentzia tutorearekin, hortik bideratuko da hurrengo egunen antolamendua..

Lan-plan berriak / Nuevos planes de trabajo

Behin oporraldia amaituta, apirilaren 20an Lan-plan berriak partekatuko dira ikasleekin. Aurreko aldikoekin konparatuz, egunero, 9:30an, bideotxatak izango dira irakasle ezberdinekin. /
Terminado el período de vacaciones, el lunes 20 de abril se enviará al alumnado el enlace a los nuevos planes de trabajo. Comparados con los anteriores, se establecen video chats todos los días a las 9:30 con diferentes profesores.

Uriarte: MECek erabakitakoa ez da loteslea / Uriarte: Lo expuesto por el MEC no es vinculante

Aurreko egunean Hezkuntza ministroa den Isabel Celaa·k zerrendatu zituen punturik nabarmenekin ez dator bat Cristina Uriarte, EJko Hezkuntza kontseilaria:

  • Euskadin, uztailean, ez dira ikastetxeak irekiko.
  • Ikasturtea denek gainditzea ez da egingo.
  • Klaustroak erabakiko du ikasleen igoera, inoiz ez Cobid19·gatik errepikatzea.

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, no comparte los puntos fundamentales expuestos hace unos días por la ministra de Educación, Isabel Celaa:

  • Los centros no se abrirán en julio en Euskadi.
  • No se dará el aprobado general.
  • Será el claustro quien decida sobre la promoción del alumnado, en ningún caso se repetirá por causa del virus.

Euskal Eskola Publikoaren jaiaren atzerapena / Se aplaza la fiesta de la Escuela Pública Vasca

Konfinamendua dela eta Euskal Eskola Publikoaren jaia, Printzipioz La Bastidan ekainaren 7an ospatzekoa, atzeratzen da, EITBn azaldu duten moduan.

Debido al confinamiento se aplaza la fiesta de la Escuela Pública Vasca, que debería celebrarse el día 7 de junio en La Bastida, Alava; así informa EITB.

Create your website with WordPress.com
Hasi zaitez